Neste kamper

Hovedsponsor

Sponsorer

 

 

 

Tabellen

Home Nyheter Innkalling til årsmøte i Lillesand Fotballklubb

Innkalling til årsmøte i Lillesand Fotballklubb

Til

medlemmene i Lillesand Fotballklubb

Tid: 28. januar 2015 kl 2000

 


 

Sted: Vil bli annonsert neste uke.

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må sendes styret senest 22. januar 2015.

Sakene kan sendes til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere JavaScript for å kunne se adressen

Fullstendig sakliste med alle sakspapirer legges ut på LFK sin hjemmeside senest 24.januar.

Valgbarhet

Siden LFK er en klubb med bare mannlige medlemmer, er det ikke krav om kjønnsfordeling til LFK sitt styre. Men begge kjønn er selvfølgelig velkommen til å representere LFK.

I NIFs lov § 2-4 heter det at:

Ved valg/oppnevning av representanter til årsmøte/ting, samt medlemmer til styre, råd og utvalg mv. i NIF og NIFs organisasjonsledd skal det velges kandidater/representanter fra begge kjønn.

Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i medlemsmassen, dog slik at det skal være minst to representanter fra hvert kjønn i styre, råd og utvalg mv. med mer enn tre medlemmer. I styre, råd og utvalg mv. som består av to eller tre medlemmer skal begge kjønn være representert. Varamedlemmer teller ikke med ved beregningen av kjønnsfordelingen.”

Ved manglende oppfyllelse av denne bestemmelsen når det gjelder valg, må styret innkalle til nytt årsmøte hvor nytt valg må foretas. Ved overtredelse av fristen kan NIF v/Idrettsstyret pålegge idrettslaget å oppfylle bestemmelsen. Når det gjelder oppnevning av representanter, mister idrettslaget det antall representanter som mangler for å oppfylle bestemmelsen.

Velkommen til årsmøtet.

Med vennlig hilsen

Styret