Neste kamper

Hovedsponsor

Sponsorer

 

 

 

Tabellen

Home Nyheter Saksliste - Årsmøtet 28.jan

Saksliste - Årsmøtet 28.jan

Her er sakslista for det kommende Årsmøtet 28.jan kl 20:00 som holdes ved Lillesand Ungdomsskole.

 

1. Godkjenne de stemmeberettigede.

2. Godkjenne innkalling og saksliste.

3. Velge dirigent og sekretær, samt 2 til underskriving av protokollen.

4. Styrets Årsberetning

5. Behandle regnskapet.

6. Behandle innkommende forslag.

7. Fastsette medlemskontingent.

8. Vedta budsjett.

9. Foreta valg av følgende

a. Nestleder.

b. 2 styremedlemmer.

c. 1 varamedlem.

d. Representanter til ting og møter i de organisasjoner idrettslaget er tilsluttet

e. Valgkomité med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte

10. Organisasjonsendringer (nye grupper)