Neste kamper

Hovedsponsor

Sponsorer

 

 

 

Tabellen

Home Nyheter Artikkel i LP om mulig sammenslåing av klubber

Artikkel i LP om mulig sammenslåing av klubber

Presisering av innholdet i artikkelen i Lillesandsposten fredag 4.feb.


I fredagens artikkel i LP står det: «LIL og LFK er nærmere sammenslåing enn noen gang. Fusjonen kan bli en realitet fra neste sesong».

Vi vil gjerne få presisere at det forekommer ingen plan om samarbeid mellom de to klubbene, verken på kort eller lang sikt. Derfor mener vi at ingressen i artikkelen kan fremstå noe misvisende. En sammenslåing er ikke urealistisk, men veien dit er lang. Når det er sagt så er LFK åpen for dialog om mulig samarbeid eller fusjon. Derfor takket LFK ja til invitasjonen fra LIL til et møte som ble holdt for kort tid siden. Ingenting ble bestemt i møtet. Som vår leder Roy Tømte er sitert på i artikkelen, så er det en del brikker hos begge klubber som må på plass for at et samarbeid kan bli en realitet. Nå ligger saken hos de respektive styrer og en videre dialog vil vise om samarbeid i fremtiden er realistisk.

Medlemmer som har innspill i denne saken oppfordres til å møte på årsmøtet (tirsdag 9.feb på Lillesand Ungdomsskole)