Fornyet avtalen med Macron

LFK og Skandisport Sør signerte en ny klubbavtale mandag kveld. Skandisport Sør er Macrons nye forlengede arm på Sørlandet og blir klubbens kontraktspartner. Styret i klubben er veldig glade for å fått til en ny og enda bedre avtale enn den forrige.

LFKs Roy Kenneth Jenssveen og Ivar Sigurdsen fra Skandisport Sør signerte ny 3-årig klubbavtale.(Foto: LFK)

 

 

Den nåværende avtalen med Skandisport går ut ved nyttår så det er godt å ha en ny avtale i boks. Til tross for et meget godt samarbeid med Skandisport som har levert gode Macron-produkter disse 3 siste årene, så har klubben likevel vurdert tilbud fra andre konkurrerende aktører. Ingen av dem har matchet Macrons tilbud på priser og service. Når vi samtidig har etablert et så godt forhold til Skandisport så var valget enkelt for klubben.

Vi ser frem til et godt samarbeid med vår leverandør i 3 nye år.